Nacionalna aikido federacija Srbije - Aikido Srbije je formirana po preporuci Međunarodne aikido federacije i po uzoru na vodeće svetske i evropske aikido organizacije.

Naš cilj je ujedinjenje klubova, uz poštovanje zvanja i dugogodišnjeg rada njihovih trenera, i dalji razvoj i unapređenje aikido veštine u našoj zemlji.

Naši zadaci su:

  • Saradnja sa International aikido federation (IAF), Japanskom ambasadom u Srbiji i Japan International Cooperation Agency (JICA)
  • Saradnja sa Sportskim savezom Srbije, Republičkim zavodom za sport i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje
  • Organizovanje seminara sa najboljim učiteljima koji bi držali seminare u Srbiji
  • Školovanje i licenciranje aikido trenera

Klubovi Aikido Srbije praktukuju Hombu Dojo aikido uz prihvatanje ličnih razlika u pristupu, načinu vežbanja i interpretaciji tehnika u okviru veštine.

Aikido Srbije poštuje aikido zvanja dobijena od strane Hombu Dojo-a i svim članovima omogućava da ostvare prava u skladu sa međunarodnim pravilima.

NADAMO SE DA ĆETE PREPOZNATI NAŠU DOBRU IDEJU I PRIKLJUČITI SE DA ZAJEDNO VEŽBAMO AIKIDO

Statut.pdf Statut nacionalne Aikido federacije Srbije
Pravilnik.pdf Pravilnik nacionalne Aikido federacije Srbije
Pristupnica.doc Pristupnica u nacionalnu Aikido federaciju Srbije